Veteranenpanel begrip, waardering en contact

17 juli 2015
Deel dit bericht:
ptss militairen

Sinds 2011 maakt het Veteraneninstituut gebruik van een online veteranenpanel om regelmatig opvattingen van veteranen te peilen om beter zicht te krijgen op hun wensen en behoeften.

Op verzoek van de stichting De Basis is naar aanleiding van de uitkomsten van de eerste peiling van dit panel meer specifiek gekeken naar de deelnemers die hebben aangegeven veel tot zeer veel behoefte te hebben gehad aan steun en nazorg na terugkeer van de uitzending. Deze groep deelnemers bestaat uit 449 respondenten, wat neerkomt op 14% van het totale aantal deelnemers aan het panel. De resultaten van deze groep zijn vergeleken met de groep die aangaf weinig tot matige behoefte te hebben gehad aan nazorg (1401 respondenten / 43,6%) en de groep die aangaf helemaal geen behoefte te hebben gehad aan nazorg (1259 respondenten / 39,1%).