24/7 Loket Politie

Deel dit bericht:
Bent u politiemedewerker, oud-medewerker of familie en heeft u hulp nodig? Het 24/7 Loket Politie is telefonisch bereikbaar via (0800) 1218 en per e-mail op info@247loket.nl.

De politie beschermt de democratie, handhaaft de wet en is het gezag op straat. Waar nodig biedt de politie de helpende hand. In noodsituaties grijpt zij dwingend in. Waar anderen een stap terug doen, stappen politiemensen naar voren. De politie werkt actief samen met burgers en partners. Zij heeft oog en oor voor wat er leeft in de samenleving. De politie is er voor iedereen. Waakzaam en dienstbaar.

24/7 loket politie Nederlands Veteraneninstituut

Het Nederlands Veteraneninstituut werkt samen met de Nationale Politie als extra voorziening naast de interne hulpverleningslijnen van de politie bij het opvangen van de (oud-)medewerkers die ingrijpende gevolgen ondervinden van hun inzet voor de publieke zaak. We ondersteunen vanuit het 24/7 Loket Politie, bieden eerstelijns psychosociale hulpverlening (gespecialiseerd maatschappelijk werk) en trainingen.

Onafhankelijk loket voor politiemedewerkers

Vanuit het 24/7 Loket Politie ondersteunen we de hulpvragers van de Nationale Politie. Achter het loket opereren we vanuit een landelijk dekkend georganiseerde eerstelijns en gespecialiseerd maatschappelijk werk met directe toegang tot (traumagespecialiseerde) tweedelijns ketenzorg. Dit 24/7 Loket Politie bestaat sinds april 2012, naast de bestaande interne hulpverlening van de Nationale Politie. Het 24/7 Loket is onafhankelijk waardoor het een laagdrempelige en als het nodig is, een vertrouwelijke plek voor hulpvragen of doorverwijzing. We zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week telefonisch en via de mail bereikbaar via het loket. Waar het kan en mag, werken we zo veel mogelijk samen met de interne zorglijnen van de Nationale Politie.

Maatschappelijk werk

Ons maatschappelijk werk heeft veel ervaring met individuele hulpverlening aan mensen met psychosociale klachten als gevolg van traumatische ervaringen. Het groepsmaatschappelijk werk van het Nederlands Veteraneninstituut helpt mensen met vergelijkbare traumatische ervaringen en daaruit voortvloeiende klachten bij elkaar te helpen beter om te leren gaan met (rest-)klachten. In het groepswerk voor de partners van onze cliënten leren we ze om thuis in het gezin beter te leren omgaan met de effecten van trauma’s en de behandelingen van de cliënt.