Veteranenmonitor 2021

Deel dit bericht:
Onderzoek Veteranenmonitor 2021

Als uitvoerders van het veteranenbeleid denken we in Doorn voortdurend na over het verbeteren van de dienstverlening aan veteranen en het versterken van de band tussen veteranen en samenleving. Daarvoor moeten we natuurlijk wel weten wat er onder veteranen leeft, wat u belangrijk vindt, waarover u wel en niet tevreden bent en wat uw behoeften en ervaringen zijn.

Het Nederlands Veteraneninstituut is continu in gesprek met veteranenorganisaties en individuele veteranen. Hiermee bereiken we echter niet alle (groepen) veteranen in gelijke mate. Daarom maken we ook gebruik van vragenlijstonderzoek om opvattingen en voorkeuren van veteranen te peilen en hun ervaringen vast te leggen. Dit jaar doen we dat opnieuw.

Heeft u een email ontvangen? Dan kunt u deelnemen via de link in de uitnodigingsmail. Met uw deelname levert u een waardevolle bijdrage aan het verder ontwikkelen van de dienstverlening aan uzelf of aan andere veteranen. Bovendien maakt het Nederlands Veteraneninstituut per ingevulde vragenlijst €5 over aan een goed doel als dank voor uw deelname.

Veteranentenue-nieuw

FAQ’s:

U heeft een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de Veteranenmonitor van het Nederlands Veteraneninstituut (NLVi). Hier vindt u informatie over het onderzoek, antwoord op vragen die u mogelijk heeft en onze contactgegevens.

Wat is het doel van de Veteranenmonitor?

In 2021 start het Nederlands Veteraneninstituut (NLVI) met de Veteranenmonitor. Het doel van deze monitor is om periodiek inzicht te krijgen in de uitzendervaringen van veteranen, de invloed van die ervaringen op het leven van veteranen en de mogelijke wensen en behoeften die daaruit voortvloeien. Ook willen we meer te weten komen over de tevredenheid van veteranen over onderdelen van het veteranenbeleid en de uitvoering daarvan. Met de inzichten die worden verkregen uit de Veteranenmonitor willen we nagaan hoe het beleid en de uitvoering daarvan beter kunnen worden afgestemd op de wensen en behoeften van veteranen.

Waarom benaderen wij u?

Wij willen te weten komen wat er binnen de veteranenpopulatie leeft. Daarom willen wij van u weten hoe het met u gaat, wat u belangrijk vindt, waarover u wel en niet tevreden bent en wat uw behoeften en ervaringen zijn. Wij vragen uw hulp om inzicht te krijgen in opvattingen en voorkeuren van een grote groep veteranen om daarmee de dienstverlening aan veteranen verder te verbeteren en de band tussen veteranen en de samenleving te versterken.

Hoe wordt de Veteranenmonitor uitgevoerd?

Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst. U hebt een email ontvangen met daarin een persoonlijke link naar de vragenlijst. Het invullen daarvan duurt ongeveer een half uur. U kunt tussentijds stoppen en op een later moment verder gaan, uw resultaten blijven intussen bewaard.

Wanneer wordt de Veteranenmonitor uitgevoerd?

De monitor is vanaf 11 oktober 2021 beschikbaar en wij willen u vragen deze uiterlijk 27 oktober 2021 in te vullen.

Wat wordt er van u verwacht?

Het enige dat wij van u verwachten, is dat u ongeveer een half uur van uw tijd vrijmaakt voor het invullen van de monitor.

Wat zijn de mogelijke voor- en nadelen van deelname aan de Veteranenmonitor?

Met uw deelname aan de monitor krijgen wij meer inzicht in wat er in de veteranenpopulatie leeft en wat de opvattingen en voorkeuren van veteranen zijn. Uw bijdrage levert ongetwijfeld waardevolle inzichten op die kunnen bijdragen aan een verdere verbetering van de dienstverlening voor veteranen. Daarmee helpt u niet alleen uzelf, maar ook uw medeveteranen. Bovendien maakt het NLVi per ingevulde vragenlijst €5 over aan een goed doel als dank voor uw deelname. U mag kiezen welk doel dat is: Giro 555 (samen in actie tegen corona in het buitenland) of Hulp voor Helden (projecten ter bevordering van het welzijn van militairen, veteranen en hun thuisfront). De tijdsinvestering kan gezien worden als een nadeel van dit onderzoek. Daarnaast kan het invullen mogelijk vervelende herinneringen of gevoelens oproepen.

Hoe garanderen wij uw privacy en wat gebeurt er met uw gegevens?

Alle gegevens die wij verzamelen, behandelen wij vertrouwelijk. Uw emailadres gebruiken wij alleen om u de uitnodiging(en) te sturen.

Als we uw gegevens gebruiken in (wetenschappelijke) publicaties, of op een andere manier openbaar maken, dan zal dit uitsluitend geanonimiseerd gebeuren. De bevindingen uit het onderzoek zullen dus nooit herleidbaar zijn naar individuele personen.

Meer informatie kunt u vinden op Privacy – Nederlands Veteraneninstituut. Mocht u toch nog vragen hebben over uw privacy of persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen via privacy@nlveteraneninstituut.nl.

Waarom ontvang ik een uitnodiging voor de Veteranenmonitor van survey@mail.enalyzer.com: is dit betrouwbaar?

Voor de verzending en afname van de vragenlijst maken wij gebruik van de online tool ‘Enalyzer’. Daarom heeft u geen uitnodiging ontvangen met het e-mailadres van het NLVi. De e-mail die u heeft ontvangen, is dus betrouwbaar.

Wat gebeurt er met de uitkomsten?

Op basis van de ingevulde vragenlijsten schrijven de onderzoekers een rapport. Dit rapport stellen wij het eerste kwartaal van 2022 beschikbaar via onze website.

Ik heb alle informatie gelezen en ik wil graag deelnemen aan de Veteranenmonitor: wat moet ik doen?

Als u wilt deelnemen aan de monitor, dan kunt u de link in de uitnodigingsmail gebruiken. Als u daar op klikt, kunt u vervolgens met de persoonlijke inlogcode uit de email de vragenlijst starten.

Ik wens niet deel te nemen aan de Veteranenmonitor: wat moet ik doen?

Als u niet wil deelnemen aan het onderzoek, dan hoeft u niets te doen. U ontvangt mogelijk nog een herinnering van ons in uw e-mail. Deze kunt u als niet verzonden beschouwen. U beslist zelf of u deelneemt aan dit onderzoek. Deelname is en blijft vrijwillig. Ook als u heeft besloten wel mee te doen, kunt u zich altijd bedenken en stoppen. Dit kan ook tijdens het invullen.

Ik wil graag deelnemen aan de Veteranenmonitor, maar ik heb geen uitnodiging ontvangen: wat moet ik doen?

Voor deze monitor hebben wij een steekproef getrokken uit de gehele groep veteranen met een veteranenpas. Het kan dus zijn dat u geen uitnodiging heeft ontvangen, omdat u voor dit onderzoek niet tot de steekproef behoort. Helaas kunt u dan aan dit onderzoek niet deelnemen. De Veteranenmonitor zal echter periodiek worden herhaald en we hopen dat wij een volgende keer op u mogen rekenen indien wij u benaderen!

Ik krijg de vraag of ik benaderd mag worden over deelname aan een interview of groepsgesprek: wat houdt dat in?

In 2022 willen wij bepaalde thema’s uit de monitor verder uitdiepen door met een aantal veteranen in gesprek te gaan. Als wij u daarvoor mogen benaderen, dan kunt u uw e-mailadres invullen. U geeft ons dan toestemming dat wij u nogmaals mogen benaderen. Mochten wij u nogmaals benaderen, dan kunt u op dat moment alsnog zelf de keuze maken of u wilt deelnemen. Om bij het uitnodigen van veteranen rekening te kunnen houden met bepaalde ervaringen of meningen, bewaren wij de koppeling tussen uw e-mailadres en uw antwoorden nog even. Zodra de uitnodigingen voor deelname aan het interview of groepsgesprek zijn verstuurd, verwijderen wij uw e-mailadres.

Ik krijg de vraag of ik nogmaals benaderd mag worden voor de Veteranenmonitor en dat in dat geval mijn gegevens gekoppeld mogen worden: wat houdt dat in?

Om te kunnen peilen wat er in de veteranenpopulatie speelt, zal de Veteranenmonitor naar verwachting iedere drie jaar worden herhaald. Als u aangeeft dat u ook aan toekomstige metingen van de Veteranenmonitor wilt deelnemen, dan koppelen wij uw emailadres aan een unieke code. Die code kennen wij ook toe aan uw antwoorden. Op die manier kunnen wij u opnieuw benaderen en daarnaast geeft ons dat de mogelijkheid om uw gegevens van meerdere metingen aan elkaar te koppelen. Op die manier kunnen wij kijken of er op individueel niveau veranderingen optreden. Een aantal zaken is daarbij belangrijk: (1) als u aangeeft dat wij u mogen benaderen, dan kunt u bij elke volgende meting opnieuw bepalen of u wel of niet wilt deelnemen, (2) alleen onderzoekers kunnen de koppeling maken tussen uw gegevens en wij bewaren de code en uw gegevens in een beveiligde omgeving, (3) het publiceren van de resultaten zal uitsluitend geanonimiseerd gebeuren en zal nooit herleidbaar zijn naar individuele personen, (4) deelname is vrijwillig dus u kunt altijd stoppen. Als u stopt, dan verwijderen wij de koppeling tussen uw emailadres en de unieke code alsnog.

Wilt u verder nog iets weten?

Als u nu of in de toekomst meer wilt weten over de Veteranenmonitor of als u vragen heeft over uw deelname, dan kunt u contact opnemen met Melanie Dirksen of Jacco Duel via ec@nlveteraneninstituut.nl.

Voor eventuele klachten over dit onderzoek kunt u zich wenden tot het Nederlands Veteraneninstituut:

Klachten