Evaluatie Nederlandse Veteranendag 2009

17 juli 2015
Deel dit bericht:
ptss militairen

In het voorliggende rapport wordt verslag gedaan van de enquête onder veteranenpashouders naar hun mening over de vijfde Nederlandse Veteranendag van zaterdag 27 juni 2009.

Het Comité Nederlandse Veteranendag (CNV) heeft het Kennis- en onderzoekscentrum (KOC) van de Stichting het Veteraneninstituut (Vi) verzocht om, net als in de vier voorgaande jaren, een evaluatie van deze dag te houden onder veteranen. Aan 2.400 veteranenpashouders is, door middel van een representatieve steekproef uit het bij het Vi in beheer zijnde bestand, een enquêteformulier toegezonden. De gegevens uit de geretourneerde formulieren zijn verwerkt en geanalyseerd. Het geheel heeft geresulteerd in deze rapportage, met adviezen en aanbevelingen.