Evaluatie Nederlandse Veteranendag 2010

17 juli 2015
Deel dit bericht:
ptss militairen

Het Kennis‐ en onderzoekscentrum van het Veteraneninstituut heeft een evaluatieonderzoek verricht naar de waardering van veteranen voor de Nederlandse Veteranendag 2010.

Hiertoe is eind juni 2010 aan een steekproef van 1.022 veteranen die in de administratie van het Veteraneninstituut geregistreerd zijn als veteranenpashouder een vragenlijst gestuurd.
In vergelijking met voorafgaande jaren is de respons op de enquête iets teruggelopen. In totaal zijn 302 bruikbare vragenlijsten ingevuld retour ontvangen, een respons van 30%. Daarnaast is een relatief groot aantal enquêtes niet volledig ingevuld; deze zijn in deze rapportage niet meegenomen.Het algemene beeld wat betreft de waardering komt in grote lijnen overeen met de waardering in voorafgaande jaren, zij het dat er sprake is van een licht teruglopende waardering.