Veteraan, hoe gaat het met u?

29 mei 2019
Deel dit bericht:
Vragenlijstonderzoek naar het welzijn van Nederlandse veteranen die de dienst hebben verlaten.

Vrijwel alle veteranen die hebben deelgenomen aan een oorlog of vredesoperatie hebben dat toen als bijzonder ervaren. Maar hoe gaat het nu met hen? Hoe kijken ze terug op de uitzending? Heeft de uitzending nog invloed (gehad) op hun verdere leven? Hebben ze behoefte aan zorg? Het onderzoek is zowel in 2015 als in 2019 uitgevoerd.

cover van onderzoeksrapport veteraan hoe gaat het met u

Een goede kwaliteit van leven

Het onderzoek uit 2019 laat zien dat het met het merendeel van de veteranen goed gaat; zij beoordelen de kwaliteit van hun leven als goed. Eén op de tien veteranen heeft ten tijde van het onderzoek problemen die zij toeschrijven aan de uitzending. Meer dan de helft van deze veteranen ontvangt hiervoor professionele ondersteuning. Veteranen die geen professionele hulp ontvangen, geven hiervoor verschillende redenen.

Rapportage

In de achtergrondrapportage is een beschrijving te vinden van het onderzoek en een overzicht van de resultaten. Daarnaast wordt er ingegaan op aanbevelingen die volgen uit dit onderzoek.