Evaluatierapport Mali-missie

25 januari 2023
Deel dit bericht:
Inlichtingen voorzagen onvoldoende in behoeften

Eind september 2022 presenteerde het Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn evaluatierapport ‘Een missie in een missie’, over de Nederlandse bijdrage aan de VN-missie in Mali. Het rapport bevat een aantal stevige conclusies.

De hoofdconclusie van het rapport is dat de Nederlandse inlichtingenbijdrage de besluitvorming van de missie slechts in beperkte mate heeft ondersteund en dat de geleverde inlichtingen onvoldoende voorzagen in de behoeften van de militaire leiding.

‘De conclusies in dit rapport zijn niet mals, maar wel heel eerlijk’, zegt kolonel Joost de Wolf. De Wolf maakte van dichtbij mee dat Jean-Bosco Kazura, de toenmalige Force Commander uit Rwanda, niet tevreden was met de Nederlandse inlichtingen. ‘Hij had in die tijd te maken met nogal wat slachtoffers onder de VN-militairen en stelde vragen aan zijn inlichtingenorganisatie. Hij had behoefte aan tactische informatie, maar de Nederlandse missie leverde vooral strategische informatie.’

Luitenant-kolonel Nico Teerds en luitenant b.d. Ton Monster herkennen zich maar ten dele in de IOB-conclusies. In hun periode stond de Belgische generaal Jean-Paul Deconinck het roer van MINUSMA en hij was juist blij met de capaciteit en had behoefte aan strategische inlichtingen.

Een andere conclusie in het IOB-rapport is dat een helder onderbouwd verhaal voor de missie ontbrak. Politieke partijen en ministeries vulden de waarom-vraag voor deelname aan MINUSMA op hun eigen manier in. Hierdoor werden bijvoorbeeld terrorismebestrijding en migratie thema’s in het debat, terwijl MINUSMA hier in de praktijk nauwelijks opvolging aan kon geven.