Nederlanders aan het woord – Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2014

17 juli 2015
Deel dit bericht:
ptss militairen

Sinds dit jaar is het onderzoek onderdeel van de Imagomonitor Defensie; een gezamenlijk instrument van de afdeling Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) en de directie Communicatie (DCo) Defensie. Zij peilen met de Imagomonitor doorlopend het imago van en het draagvlak en de steun voor de Defensieorganisatie onder het Nederlands publiek.

In deze rapportage komen de volgende zaken aan bod:
• Steun en vertrouwen Defensie
• Belang deelname missies in heden en verleden
• Waardering en steun inzet militairen in heden en verleden
• Belangstelling voor veteranen
• Beeld van de Nederlandse veteraan
• Steun nazorg veteranen
• Belang van openlijke waardering veteranen
• Bekendheid en steun Nederlandse Veteranendag
• Bekendheid en steun veteranenspeld en witte anjer

De infographic geeft de resultaten weer van de jaarlijkse peiling over veteranen en de Nederlandse Veteranendag onder de Nederlandse bevolking.