Nederlanders aan het woord – Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2015

5 februari 2016
Deel dit bericht:
ptss militairen

Dit is het tweede jaar dat het onderzoek onderdeel is van de Imagomonitor Defensie; een gezamenlijk instrument van de afdeling Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) en de directie Communicatie (DCo) Defensie. Zij peilen met de Imagomonitor doorlopend het imago van en het draagvlak en de steun voor de Defensieorganisatie onder het Nederlands publiek.

In deze rapportage komen de volgende zaken aan bod:
• Belang deelname missies in heden en verleden
• Waardering en steun inzet militairen in heden en verleden
• Belangstelling voor veteranen
• Beeld van de Nederlandse veteraan
• Steun nazorg veteranen
• Belang van openlijke waardering veteranen
• Bekendheid en steun Nederlandse Veteranendag
• Bekendheid en steun veteranenspeld en witte anjer
• Steun voor het vastleggen van verhalen van veteranen
• Bekendheid met het Veteranenloket