Nederlanders aan het woord: Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2016

10 februari 2017
Deel dit bericht:

Hoeveel waardering hebben Nederlanders voor veteranen en wat voor beeld hebben zij van hen? Wat vinden zij verder van de oorlogen en missies waarbij die veteranen zijn ingezet en hoe is het eigenlijk gesteld met het maatschappelijk draagvlak voor het huidige veteranenbeleid? De antwoorden op deze en tal van andere vragen kunt u lezen in het eindrapport Nederlanders aan het woord – Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2016 onderdeel van de imagomonitor.

Jaarlijks onderzoekt Kantar Public (voorheen TNS-Nipo) in opdracht van het Ministerie van Defensie voor de Stichting Nederlandse Veteranendag en het Veteraneninstituut de opvattingen van het Nederlands publiek over Nederlandse veteranen en de Nederlandse Veteranendag. Ook dit jaar zijn de uitkomsten bemoedigend. De publieke waardering voor veteranen is onverminderd groot en een ruime meerderheid van de Nederlanders (78%) staat positief tegenover veteranen. Men ziet de Nederlandse veteraan, net als in 2015, als iemand die plichtsgetrouw (95%), behulpzaam (91%), moedig (88%), dapper (86%) en trots (84%) is. Bijna acht op de tien Nederlanders vinden verder dat veteranen openlijke waardering voor hun militaire inzet verdienen (78%) en 85% vindt dat zij optimale nazorg verdienen. Ook blijft er een breed draagvlak bestaan voor de Nederlandse Veteranendag. Zo vindt 75% het een goed idee dat er ieder jaar een Nederlandse Veteranendag wordt gehouden en ziet 77% de Nederlandse Veteranendag als een uitstekende manier om veteranen openlijk waardering te geven.