Sinai Centrum

Deel dit bericht:

Het Sinai Centrum maakt deel uit van Arkin en biedt specialistische zorg in de regio’s Noord-Oost en Midden-West van het LZV.

Sinai

Cliëntenprofiel
Het Sinai Centrum behandelt veteranen die ingrijpende uitzendervaringen hebben meegemaakt en daarvan de gevolgen merken voor hun psychische gezondheid, hun algemeen welzijn en in het dagelijks leven. Ook behandelen we dienstslachtoffers. Wanneer partners en eventueel kinderen of ouders door de problemen van de veteraan zelf psychische problemen hebben ontwikkeld, kunnen zij bij ons ook in individuele behandeling of groepsbehandeling komen.

Behandelsetting
Het behandelaanbod voor veteranen is door de jaren heen door feedback van veteranen en nieuwe wetenschappelijke inzichten verder ontwikkeld. Wij bieden individuele behandelingen gericht op stabilisatie van de klachten. Traumaverwerking met bijvoorbeeld EMDR is ook mogelijk. Veteranen kunnen ook behandeling volgen in groepen waarin zij contact met elkaar opbouwen, herkenning vinden, elkaar kunnen steunen en op die manier hun klachten kunnen veranderen.

Bijzonderheden
Voor veteranen die alcohol of drugs gebruiken om met hun uitzendgerelateerde klachten om te gaan, hebben een specifiek aanbod ontwikkeld. Het is mogelijk om met individuele behandeling of groepsbehandeling deze combinatie van klachten te verminderen.