Stichting het Nederlands Veteraneninstituut

Deel dit bericht:

Het Nederlands Veteraneninstituut is uitvoerder van een belangrijk deel van het Nederlandse veteranenbeleid.

Het instituut biedt via het Veteranenloket toegang tot zorg voor en dienstverlening aan Nederlandse veteranen, dienstslachtoffers en hun gezinsleden. Daarnaast speelt het Nederlands Veteraneninstituut een belangrijke rol in het uitdragen en stimuleren van maatschappelijke waardering voor de prestaties die veteranen in opdracht van politiek en samenleving hebben geleverd en voor de offers die daarbij werden gebracht. Ook verwerft en verspreidt het instituut kennis over onderwerpen die voor veteranen van belang zijn en bevordert het wetenschappelijk onderzoek hiernaar.

Cliëntenprofiel

Veteranen, dienstslachtoffers en hun thuisfrontleden bieden wij maatschappelijk werk, binnen de eerste lijn van het LZV. Dat is naast intake ook advies, psycho-educatie en kortdurende hulpverlening. Dat volstaat vaak al voor een groot deel van de hulpvragen via het Veteranenloket. Wij adviseren ook bij doorverwijzingen binnen het LZV en treden op als casemanager bij complexe zorgverleningstrajecten.

Belangrijk voor ons

Het Nederlands Veteraneninstituut biedt laagdrempelige, mentale begeleiding aan (oud)medewerkers van defensie, politie, brandweer en ambulance en hun directe relaties. Ons gebouw in Doorn is ook het adres voor diverse expertises in ons werkveld.

Zowel ons maatschappelijk werk als onze training- en nazorgactviteiten stellen de mens en zijn/haar mogelijkheden centraal. Wij gaan daarbij uit van de natuurlijke veerkracht van mensen.