Lopend onderzoek

Deel dit bericht:
Overzicht van lopende onderzoeken.

Op dit moment voeren wetenschappers van het Nederlands Veteraneninstituut – zelfstandig of in samenwerking met externe onderzoekers – negen grotere onderzoeken naar veteranenthema’s uit.

onderzoek-veteranen-veteraneninstituut

In 1979 vertrokken de eerste Nederlandse militairen naar Libanon om deel te nemen aan de VN-vredesmissie UNIFIL. In 2005 heeft onderzoek laten zien dat de missie impact heeft op de gezondheid en de kwaliteit van leven van deze veteranen. En nu in 2021 wil het Nederlands Veteraneninstituut opnieuw in kaart brengen wat de invloed van de uitzending is op het verdere leven van Libanonveteranen. Welke andere belangrijke gebeurtenissen hebben zij meegemaakt en hoe zijn ze omgegaan met hun uitzending en belangrijke levensgebeurtenissen? Het huidige onderzoek is vergelijkbaar met het onderzoek dat het Veteraneninstituut 25 jaar na het begin van de UNIFIL-missie heeft uitgevoerd.

Meer informatie: ec@nlveteraneninstituut.nl.

Nagemaakte ANWB wegwijzer met Libanon plaatsnamen en Nederland: 3025 km.

In 2021 start het Nederlands Veteraneninstituut met de Veteranenmonitor. Het doel van deze monitor is om periodiek inzicht te krijgen in de uitzendervaringen van veteranen, de invloed van die ervaringen op het leven van veteranen en de mogelijke wensen en behoeften die daaruit voortvloeien. Ook willen we meer te weten komen over de tevredenheid van veteranen over onderdelen van het veteranenbeleid en de uitvoering daarvan. Met de inzichten die worden verkregen uit de Veteranenmonitor willen we nagaan hoe het beleid en de uitvoering daarvan beter kunnen worden afgestemd op de wensen en behoeften van veteranen.

Meer informatie: ec@nlveteraneninstituut.nl.

Veteranentenue-nieuw
Promotieonderzoek veteranenidentiteit

Met dit onderzoek vergroten we inzicht in wat ‘veteraan zijn’ voor veteranen zelf betekent en in hoeverre de mening van anderen – zoals ervaren door de veteranen – hierbij een rol speelt. Voor dit onderzoek zijn Libanon-, Srebrenica- en Uruzganveteranen geïnterviewd, zodat verschillen en overeenkomsten in de manier waarop zij zich als veteraan identificeren zichtbaar worden. Ook gebruiken we observaties om dat inzicht te krijgen. Het onderzoek is een meerjarig wetenschappelijk promotietraject via de Radboud Universiteit Nijmegen.

Meer informatie: y.d.reuver@nlveteraneninstituut.nl

onderzoek-veteranen-identiteit
Gevechtservaringen van Nederlandse veteranen

Dit is een interdisciplinair onderzoek waarbij militair-historici en sociale wetenschappers van het Nederlands Veteraneninstituut samenwerken. We willen weten welke gevechtservaringen Nederlandse veteranen hebben opgedaan, hoe ze daar op terugkijken en hoe de ervaringen hun verdere leven hebben beïnvloed. Verhalen van veteranen uit de Interviewcollectie Nederlandse Veteranen vormen een belangrijke bron voor dit onderzoek. Aan de hand van militair-historische en sociaalwetenschappelijke literatuur plaatsen we hun verhalen in een kader. We sluiten het onderzoek af met een publicatie in de reeks ‘Militaire ooggetuigen’.

Meer informatie: J.v.woensel@nlveteraneninstituut.nl

onderzoek-veteranen
Afscheid van Nederlands-Indië

Ook dit is een interdisciplinair onderzoek waarbij militair-historici en sociale wetenschappers van het Nederlands Veteraneninstituut samenwerken. Verhalen van veteranen die in voormalig Nederlands-Indië zijn ingezet (1941-1950) uit de Interviewcollectie Nederlandse Veteranen vormen een belangrijke bron voor dit onderzoek, samen met militair-historische en sociaalwetenschappelijke literatuur. Met het onderzoek willen we duidelijk maken welke ervaringen de veteranen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de dekolonisatiestrijd hebben opgedaan, hoe ze daarop terugkijken, hoe het hun verdere leven heeft beïnvloed en hoe ze zich sinds 1950 tot elkaar en tot de samenleving hebben verhouden. We sluiten het onderzoek af met een publicatie in de reeks ‘Militaire ooggetuigen’.

Meer informatie: g.algra@nlveteraneninstituut.nl

onderzoek-veteranen-indie
Verdiepingsonderzoek - Veteraan, hoe gaat het met u?

Het verdiepingsonderzoek is een vervolg op het onderzoek ‘Veteraan, hoe gaat het met u?’ van het Veteraneninstituut uit 2019. Uit dat onderzoek is gebleken dat een deel van de veteranen negatieve gevolgen ondervindt van de uitzending. Ook is duidelijk geworden dat veteranen met (mogelijke) aan de uitzending gerelateerde zorgbehoeften er vaak jaren over doen om professionele hulp te zoeken en dat mensen in hun omgeving een belangrijke rol spelen bij het initiëren van hulp. Via dit verdiepingsonderzoek willen wij met interviews meer inzicht krijgen in de manier waarop veteranen hulp zoeken indien zij klachten ervaren vanwege de uitzending en in de wijze waarop veteranen beter ondersteund kunnen worden wanneer zij negatieve gevolgen van de uitzending ervaren.

Meer informatie: j.duel@nlveteraneninstituut.nl of a.reijnen@nlveteraneninstituut.nl

onderzoek-veteranen
Moral injury

Sinds 2020 zijn we partner in een groot onderzoek naar morele verwondingen onder militairen/veteranen en politiemensen. Door de aard van hun werk komen zij soms in moreel uitdagende situaties terecht, waarin soms onmogelijke keuzes tot morele schade kunnen leiden, zoals gevoelens van schuld en schaamte. Het vijfjarige onderzoeksproject bestaat uit meerdere deelprojecten waarin onder meer organisatiefactoren, technologische ontwikkelingen, de relatie met compensatie- en verzoeningspraktijken en het ontwikkelen van preventieve interventies centraal staan. De organisaties waarmee we in dit onderzoek samenwerken zijn de Radboud Universiteit Nijmegen, de Nederlandse Defensie Academie, de Politieacademie en Arq Nationaal Psychotrauma Centrum.

Meer informatie: m.elands@nlveteraneninstituut.nl

onderzoek-veteranen-moral-injury
Klanttevredenheid Veteranenloket en zorgcoördinatie

Voor het Veteranenloket van het Nederlands Veteraneninstituut meten wij de klanttevredenheid onder veteranen die via het loket een zorgtraject zijn begonnen. Veteranen die aan het begin staan van een zorgtraject ontvangen een vragenlijst om te kijken hoe men bij het Veteranenloket is terechtgekomen en hoe de eerste contacten met het loket en de zorgcoördinator zijn ervaren. Na afloop van het zorgtraject sturen wij de veteraan een tweede vragenlijst om te kijken hoe tevreden de veteraan is over het verloop van het zorgtraject. Jaarlijks rapporteren wij over de resultaten.

Meer informatie: m.dirksen@nlveteraneninstituut.nl

Levenslooponderzoek

Het is opvallend dat we – buiten de gezondheid van veteranen – weinig weten van de manier waarop de militaire ervaring in het algemeen en de uitzendervaring in het bijzonder het verdere leven van de Nederlandse veteranen hebben beïnvloed. Het onderzoek “Gezondheid en welzijn van veteranen vanuit een levensloopperspectief” heeft tot doel om hierin meer inzicht te geven, inclusief de invloeden die mogelijke gezondheidsklachten vanwege uitzendingen kunnen hebben. Voor het onderzoek volgen wij een groep veteranen over een periode van ongeveer tien jaar.

Meer informatie: j.duel@nlveteraneninstituut.n