R&D budget LZV

Deel dit bericht:

Jaarlijks stelt het ministerie van Defensie 150.000 euro R&D budget beschikbaar aan het LZV ten behoeve van praktijkgericht onderzoek.

Doelen

Betere zorg voor veteranen met uitzendgerelateerde psychische en psychosociale problematiek en hun thuisfront, door:

 • focus op LZV onderzoeksprioriteiten
 • onderzoek in lijn met ketenbehoeften
 • versterken keten-onderzoekscapaciteit
 • praktijkknelpunten snel ondervangen
 • ketensamenwerking aanjagen
 • tastbaar praktijkgericht resultaat

Criteria

 • Doelgroep: veteranen met uitzendgerelateerde problematiek en/of hun thuisfront
 • Aanvraag: beantwoord één of meerdere vragen uit de LZV Onderzoeksagenda
 • Aanvraag: beantwoord een specifieke LZV Programmabureau onderzoeksbehoefte
 • Aanvrager: afkomstig uit of werkt bij de uitvoering samen met LZV-instellingen
 • Uitvoering: inbedding in team van tenminste één gepromoveerde onderzoeker
 • Budget: jaarlijks maximaal 30.000 euro
 • Looptijd: maximale looptijd 1 jaar

Type onderzoek

Voorbeelden van typen onderzoek die de voorkeur hebben:

 • pilotonderzoek
 • implementatieonderzoek
 • secundaire data analysen
 • dossieronderzoek
 • incidenteel onderzoek

Aanvraagprocedure

Vragen of meer weten?

 

Bekijk hier:

Of stuur een e-mail naar de LZV Onderzoeksfunctionaris