Klachten

Ben je het niet eens met een besluit of handelwijze van het Nederlands Veteraneninstituut, het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) of een zorginstelling van het ministerie van Defensie? Hiervoor bestaan klachtenprocedures, zodat je kunt rekenen op een goede afhandeling van jouw klacht.

Dien je klacht altijd eerst zelf in bij de organisatie waarover je ontevreden bent. Zij hebben allemaal een eigen klachtenprocedure. Kom je er samen niet uit, neem dan contact op met de Veteranenombudsman.

  • Heb je een klacht over het Nederlands Veteraneninstituut, LZV programmabureau of het Veteranenloket?
    Bekijk hier het klachtenreglement.

 Deze klachtenregeling is gebaseerd op het beleid  klachten, incidenten en calamiteiten van het Nederlands Veteraneninstituut. Dit beleid is onder de aandacht van de SOR.

Veteranen ombudsman

De Nationale Ombudsman helpt niet alleen bij conflicten tussen burgers en overheid, maar is sinds juli 2013 ook Veteranenombudsman. Dat betekent dat je een klacht kunt indienen bij de Veteranenombudsman als je vindt dat Defensie niet aan zijn plichten aan veteranen voldoet. De Veteranenombudsman is er ook voor klachten over andere overheidsinstanties dan Defensie; en voor klachten over niet-overheidsinstanties die wel een taak hebben ten aanzien van veteranen, zoals zorginstellingen. De Veteranenombudsman adviseert daarnaast regering en parlement en monitort de klachtbehandeling bij de instanties die zorg verlenen aan veteranen.