Klachten

Deel dit bericht:

Wij doen er alles aan om klachten te voorkomen, maar het is mensenwerk en daarom kunnen er dingen misgaan. Overkomt jou dat, dan is het belangrijk dat je daar direct over praat en probeert tot een oplossing te komen. Kom je er samen niet uit? Dan bestaan hiervoor klachtenprocedures, zodat je kunt rekenen op een goede afhandeling van jouw klacht.

Natuurlijk doen wij er alles aan om klachten te voorkomen. Ben je ergens toch niet tevreden over, ga dan in gesprek met de desbetreffende medewerker van het Nederlands Veteraneninstituut of diens leidinggevende. Je kunt voor ondersteuning terecht bij de clientvertrouwenspersoon Jenny Dirks. Zij werkt bij een onafhankelijke landelijke organisatie voor clientvertrouwenspersonen en is bereikbaar via j.dirks@hetlsr.nl.

Kom je er tijdens een goed gesprek niet uit? Dan kun je jouw klacht melden bij de klachtenfunctionaris. Stuur hiervoor een e-mail naar klachtenbehandeling@nlveteraneninstituut.nl.

Bekijk hier het klachtenreglement.

 

  • Heb je een klacht over de voorzieningen en regelingen van het ABP?
    Bekijk de klachtenprocedure op de website van Pensioenfonds ABP.
  • Heb je een klacht over LZV?
    – Wanneer je klacht betrekking heeft op een van de instellingen, volg dan de klachtenprocedure van de betreffende instelling. Deze vind je meestal op hun website. De instellingen hebben vaak ook een clientvetrouwenspersoon die jou kan ondersteunen.
    – Heb je een klacht die betrekking heeft op meerdere instellingen, bijvoorbeeld over verwijzing van een instelling naar een andere, neem dan contact op met de keten klachtenbehandelaar via ketenklachten@nlveteraneninstituut.nl.

 

Heb je een verschil van mening met Defensie? De Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) is er voor jou om te bemiddelen in zijn hoedanigheid als Inspecteur der Veteranen. Ook familieleden van veteranen en burgers kunnen bij de inspecteur terecht. Hij bemiddelt en treedt ook op als adviseur van de minister als het gaat om veteranenaangelegenheden.

De Veteranenombudsman helpt als het mis gaat tussen jou en de overheid. De Nationale Ombudsman helpt niet alleen bij conflicten tussen burgers en overheid, maar is sinds juli 2013 ook Veteranenombudsman. Dat betekent dat je een klacht kunt indienen bij de Veteranenombudsman als je vindt dat Defensie niet aan zijn plichten aan veteranen voldoet. De Veteranenombudsman is er ook voor klachten over andere overheidsinstanties dan Defensie; en voor klachten over niet-overheidsinstanties die wel een taak hebben ten aanzien van veteranen, zoals het Nederlands Veteraneninstituut en zorginstellingen uit de LZV-keten. De Veteranenombudsman adviseert daarnaast regering en parlement en monitort de klachtbehandeling bij de instanties die zorg verlenen aan veteranen.