Hulp bij psychische klachten

Deel dit bericht:
Informatie over veelvoorkomende psychische hulpvragen.

Een militaire uitzending doet altijd iets met veteranen. Voor de één is het een verrijking, voor de ander betekent het een worsteling om de ervaringen te verwerken. Zelfs jaren later kan een missie nog ingrijpend zijn.

Soms ontstaan daardoor psychische klachten. De bekendste diagnose op het gebied van missie-gerelateerde klachten is de posttraumatische stress-stoornis (PTSS). Op deze pagina vind je informatie over veelvoorkomende psychische hulpvragen van veteranen of hun relaties. Aarzel niet als je hulp nodig hebt en bel ons 088 334 00 00! Dit nummer van het Veteranenloket is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Of stuur een e-mail naar info@veteranenloket.nl.

Een persoonlijk zorgplan

Op basis van een intakegesprek krijg je een persoonlijk zorgplan. Dat kunnen enkele korte gesprekken zijn met een maatschappelijk werker, of een langere behandeling bij een instelling die bij het LZV is aangesloten. Uiteraard gebeurt er niets zonder jouw toestemming en heb je alle rechten die van toepassing zijn op de professionele zorgverlening in Nederland, waaronder het recht op privacy.

Voor acute hulpvragen zijn we 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar. Samen komen we tot de beste oplossing voor jou.

Posttraumatische stress-stoornis (PTSS)

De bekendste diagnose op het gebied van missie-gerelateerde klachten is de posttraumatische stress-stoornis. Deze stoornis werd op grond van onderzoek onder Amerikaanse Vietnamveteranen in 1980 in het psychiatrische classificatiesysteem opgenomen. Sindsdien is PTSS een belangrijke indicator in onderzoek naar en diagnostiek en behandeling van psychische gevolgen van militaire ervaringen.

Er is sprake van PTSS wanneer een veteraan is blootgesteld aan een traumatische ervaring die voortdurend wordt herbeleefd, er sprake is van verhoogde prikkelbaarheid en van het vermijden van prikkels die bij het trauma horen. De stoornis moet minimaal één maand duren en de betrokkene moet er in zijn dagelijkse functioneren last van hebben. Diverse onderzoeken geven de indicatie dat ongeveer 5% van de Nederlandse veteranen PTSS heeft, terwijl ongeveer 15% één of twee symptomen van PTSS vertoont. Welke symptomen zijn dit? Dat lees je in de lijst met voorkomende missiegerelateerde psychische klachten. Deze variëren van het gebruik van verdovende middelen tot vermoeidheid door slapeloosheid. Meer over PTSS lees je in de factsheet ‘Posttraumatische stressstoornis na uitzending’.

Het Veteranenloket is er voor veteranen en hun relaties die behoefte hebben aan psychische ondersteuning. Elke vorm van hulp start door contact op te nemen met het Veteranenloket. Dat kan een flinke stap zijn, maar is nooit tevergeefs. Contact opnemen kan telefonisch op 088 334 00 00 of via e-mail naar info@veteranenloket.nl.

Hulp voor dienstslachtoffers

Er zijn verschillende vormen van ondersteuning aan dienstslachtoffers. Het ministerie van Defensie biedt hiervoor een speciaal zorgpakket. Via het Veteranenloket kan je als veteraan een beroep doen op professionele hulpverleners. Zij helpen je met het verwerken van het feit dat je tegen je wil afscheid moet nemen – of al genomen hebt – van de militaire dienst. En zij helpen je te wennen aan een nieuw toekomstperspectief.

Hulp bij psychische klachten voor veteranen vind je via het Veteranenloket