Onderscheidingen en eretekens

Deel dit bericht:
Blijk van erkenning en waardering.

Onderscheidingen en eretekens zijn een blijk van erkenning en waardering voor jouw inzet namens Nederland. De decoraties worden vaak uitgereikt in de vorm van een medaille, ereteken of draaginsigne. Soms heeft een veteraan geen decoratie gekregen waarop hij wel recht heeft. Het Nederlands Veteraneninstituut kan helpen bij het aanvragen van bepaalde onderscheidingen.

Draaginsigne Veteranen

Iedere veteraan die een Veteranenpas wordt toegekend, krijgt automatisch het Draaginsigne Veteranen toegestuurd. Het draaginsigne staat symbool voor de waardering voor het risicovolle werk dat veteranen als militair in naam van de samenleving hebben verricht.

Draaginsigne Gewonden

Het Draaginsigne Gewonden (DIG) wordt toegekend aan militairen en veteranen die onder oorlogsomstandigheden of tijdens vredesoperaties door toedoen van vijandelijk optreden  lichamelijk of psychisch letsel hebben opgelopen. Het DIG is voor de betreffende militairen en veteranen een belangrijke vorm van erkenning voor hun militaire inzet en de offers die zij daarbij hebben gebracht.

Zilveren Roos

De ‘Zilveren Roos’ is een verzilverde broche, die de uitgezonden militair als blijk van waardering kan (door)geven aan die persoon die tijdens de uitzendperiode het meeste voor hem of haar heeft betekend.

Praktische informatie

Veteranentenue

Veteranen zijn niet verplicht om het veteranentenue te dragen. Bij officiële gelegenheden volstaat ook een donkergekleurd pak. Wil je als veteraan wel het veteranentenue dragen? Lees verder voor meer informatie over de mogelijkheden en de aanvraagprocedure.

Veteranentenue-nieuw