Recent afgerond onderzoek

Deel dit bericht:
Een overzicht van recent afgeronde onderzoeken.

Een beknopt overzicht van onderzoeken die onlangs zijn afgerond. Eerder afgeronde onderzoeken zijn in te zien via Publicaties.

onderzoek-veteranen

Ongeveer 9000 Nederlandse militairen hebben tussen 1979-1985 deelgenomen aan de UNIFIL-missie in Libanon. Al vrij snel na de missie bleek dat een deel van de Libanonveteranen kampte met problemen vanwege de missie. Om in kaart te brengen wat de invloed van de uitzending is op het verdere leven van de Libanonveteranen, heeft het Nederlands Veteraneninstituut circa 40 jaar na de start van de missie opnieuw gevraagd hoe het met hen gaat.

Meer informatie: ec@nlveteraneninstituut.nl.

Nagemaakte ANWB wegwijzer met Libanon plaatsnamen en Nederland: 3025 km.

Sinds 1990 is in Nederland de veteranenstatus een feit. Allerlei initiatieven zijn erop gericht om veteranen tegemoet te komen op het gebied van gezondheid, financiën en erkenning en waardering. Terwijl veteranen door beleidsmakers en organisaties als groep benaderd worden, is er weinig bekend over wat veteraan zijn voor veteranen zelf betekent. Daarom richt dit onderzoek zich op de relatie tussen hoe veteranen zich identificeren als veteraan en hun opvattingen over hoe de maatschappij kijkt naar veteranen.

Meer informatie: y.d.reuver@nlveteraneninstituut.nl

onderzoek-veteranen-identiteit

Ruim 100 verhalen van Indiëveteranen zijn terug te vinden in het boek ‘Militaire Ooggetuigen: Nederlands-Indië 1941-1949. Beleving, terugblik en doorwerking‘. Er wordt beschreven hoe de veteranen de strijd tegen Japan en de dekolonisatieoorlog daarna beleefden. Ook wordt er ingegaan op hoe het hen verging na terugkomst in Nederland. Naast de indrukwekkende verhalen bevat het boek veel beeldmateriaal, waaronder een aantal niet eerder gepubliceerde foto’s.

De interviews komen uit de Interviewcollectie Nederlandse Veteranen. De auteurs, Gielt Algra, Jacco Duel, Martin Elands, Jos Groen, Yvon de Reuver, Marjolein van der Werf en Jeoffrey van Woensel, werken bij het Expertisecentrum van het Nederlands Veteraneninstituut. Rein Bijkerk werkt als zelfstandig historicus.

Meer informatie: g.algra@nlveteraneninstituut.nl

onderzoek-veteranen-indie

Het onderzoek ‘Veteraan, hoe gaat het met u?’ is een herhaling van het vragenlijstonderzoek uit 2014 naar het welbevinden van Nederlandse veteranen die de dienst hebben verlaten. Het geeft een beeld van hoe het met post-actieve veteranen gaat anno 2018; het verschaft inzicht in de factoren die samenhangen met (verminderde) kwaliteit van leven en geeft antwoord op de centrale vraag in hoeverre er bij Nederlandse veteranen sprake is van een behoefte aan zorg en hoe zij omgaan met die behoefte. Aan het onderzoek hebben in totaal 3142 Nederlandse veteranen deelgenomen.

Meer informatie: j.duel@nlveteraneninstituut.nl of a.reijnen@nlveteraneninstituut.nl

onderzoek-veteranen